SHARE THE ART YOU LOVE
Auguste Rodin: The Hand of God (08.210) | Heilbrunn Timeline of Art History | The Metropolitan Museum of Art

Auguste Rodin: The Hand of God (08.210) | Heilbrunn Timeline of Art History | The Metropolitan Museum of Art

Mâna este cea mai elocventa carte de vizita pentru o persoana.
Mâna reprezinta vârsta caracterul, temperamentul si tot ce este omul in realitate. Ea este imaginea fidela a acestuia, fără tăgadă; spre deosebire de suflet, a carei imagine reprezinta starea de moment a individului.
La o atenție microscopică, noi putem vedea că artistul Auguste Rodin în opera sa; "The Hand of God", respectă întocmai concepția biblica ca "omul este facut dupa chipul lui God" și că măna din sculptura sa este identica multor mâini, a căror posesori sunt prin talent si voința, aproape de marele nostru, Creator, deorece ei stiu să lupte și să fie recunoscători darului
divinitătii. Aceasta mâna nu poate fi decăt a sculptorului, însuși.
Să fiu iertată dacă prin afirmația mea deranjez fețele ecleziastice, dar in sculptura de fata, miscarile moi si delicate ale mâinii in modelarea unei noi vieți, precum si Domnul purcede, eu recunosc mâna faimosului sculptor, care prin multitudinea creațiile sale, variate, tratate si evocate genial, Rodin este chiar unul din marii artisti adepti ai Cerurilor!
Teodora Stoica-Ti:

The hand is the most eloquent the card by visiting for a person.
The hand represents age, character, temperament and all that is human reality. It is true to its image unmistakably, unlike the soul, whose image represents the state of moment of the individual.
At the microscopic attention, we can see that the artist Auguste Rodin in his work, "The Hand of God" follows closely the biblical concept that "man is made ​​in the image of God" and that the hand of the sculpture is identical many hands whose owners are by their will, near the our Creator, because they know how to fight and be grateful gift the Divinity.
This hand, can't be than the hand the sculptor himself.
To be forgiven if through my statement, I bother the ecclesiastical faces, but in this sculpting , soft and delicate movements of the hand in shaping a new life, as well as proceedeth Lord, I recognize the hand the famous sculptor Rodin who through the multitude of his creations varied, treated and evoked brilliant, he is one of the great artists of Heaven followers!
Teodora Stoica-Ti:

You need to login or signup to add your comment to this work.

Liked by 4 users

Teodora Stoica
MARCELO BOHM
Tatiana Domazetovich
Nad H.More works from Teodora Stoica
Domazetovich.......windowOCEANO CIELO 38Neolithic stone maskFrida Kahlo - Self-portrait with Thorn Necklace and Hummingbirdjust landedDoberman Watercolor Painting by Christy  Freeman - Doberman Watercolor Fine Art Prints and Posters for SaleAndreas Gursky – ShanghaiButterfly flutter by

8 of 196


Other works in Sculpture
Industrial EstateWaitingZsuzsaPetar HranuelliPetar HranuelliComputer SunComputersunComputerkreuz

8 of 37394Loading...