SHARE THE ART YOU LOVE
Teodora Stoicavia Tatiana Domazetovich
Last login: 05-11-2017 10:11
4 Likes   0 Shares


Domazetovich....I do not know what it is ...? photographed and saw

librarian, ran out of heaven for to talk with his old friends.
Teodora Stoica-Ti:

Teodora Stoica
thank you, Ewge.

Teodora Stoica
Thanks to all.

Teodora Stoica
Etichetarea mea a pornit de la multimea elementelor, capturate de talentul tău, mare de fotograf și fantezia de artist la timpul si momentul potrivit. Iar, eu incerc sa narez aceasta imagine spectaculara:
Sala de bibliotecă, părăsită pe neașteptate de stăpânul ei, care arestat de divinitate fără preaviz, pleacă la cer cu amărăciune,
întrucât prietenii lui, vrafurile de carți ramase singure si neîngrijite,
cad din picioare și acoperindu-se în giulgiu de pulbere de praf,
se lasă la rândul lor, îngropate în vechea încăpere, cândva spațioasă si luminoasă, dar acum o catacombă întunecoasă si plină de igrasie, ca orice cavou părăsit de rude și prieteni, deoarece ele nu au mai avut pe nimeni să le scrie necrologul.
Însă, biblotecarul plin de compasiune si iubire pentru ele, noapte de noapte, fuge din ceruri și așezat in vechiul său fotoliu...
cu lacrimi din sufletul său și cu picături de lumină, furată din aura parinților care le-au nascut le spală de praf și apoi, până înspre ziuă, sta pe îndelete la taifasuri lungi și fructuoase pentru el si ele, care înviorate de parintele lor, adoptiv, adorm relaxate până la urmatoare intalnire, din noapte.
Aceasta este povestea cimitirului de carti, fara lumanari, dar plin de suflete vii, care-și așteaptă cititorii, în absența bibliotecarului
arestat.
Teodora Stoica-Ti:

I'm happy, Tatiana Domazetovich, that you saw the same thing.
My labeling started from the set of captured your talent, great photographer and fantasy artist
"On time and at the right time." And I try to narrate this spectacular image:
Hall Library, unexpectedly abandoned by her master, who arrested the divinity without notice, leaving the sky with bitterness,
as his friends, piles of books, left alone and unattended,
cover the legs fall into powder dust shroud,
allow, in turn, buried in the old room, spacious and bright once, but now dark and full of damp catacombs, as any tomb left without family and friends because they did not have anyone to write the obituary .
But biblotecarul full of compassion and love for them, night after night, flees from heaven, sits in his old chair and ...
With tears in his soul with drops of light aura stolen from parents that they were born, they wash the dust and then up towards daybreak, on the chats leisurely long and fruitful for him and them that refreshed the parent their adoptive relaxed sleep until the next meeting of the night.
This is the story of the cemetery books, no candles, but full of living souls who expects his readers, in the absence librarian
arrested.
Teodora Stoica-Ti:...

You need to login or signup to add your comment to this work.

Liked by 3 users

...
BO Olsen
ewgeMore works from Teodora Stoica
Joseph Mallord William Turner. Wreckers of the Coast of Northumberland, 1836VANDREIO DRAWINGSRed PlanetPaul Cézanne: Still Life with Fruit DishJohn Stezaker- Old Mask VIII [ Out Of Focus: Photography ]elementsSweet Montana   bo olsenJosh Smith - Untitled, 2009

8 of 196


Other works in Photography
London Pride 2017. Chris Summerfield Photography youtubeLondon Pride 2017. Chris Summerfield Photography youtubeLondon Pride 2017. Chris Summerfield Photography youtubeLondon Pride 2017. Chris Summerfield Photography youtubeLondon Pride 2017. Chris Summerfield Photography youtubeLondon Pride 2017. Chris Summerfield Photography youtubeLondon Pride 2017. Chris Summerfield Photography youtubehttps://orderfitnesspoints.co.uk/garcinia-elite-350/

8 of 124086Loading...