SHARE THE ART YOU LOVE

Erich Trupp


Erich Trupp
2 followers
0 following
13 artworks
0 comments
Start Following

What´s Happening

Erich Trupp

Erich Trupp added new work Verkleidung

Erich Trupp

Erich Trupp added new work Spiegelung

Erich Trupp

Erich Trupp added new work December

Verkleidung
Verkleidung From: Erich Trupp
06-01-2015 20:48
Spiegelung
Spiegelung From: Erich Trupp
11-11-2013 20:33
December
December From: Erich Trupp
11-11-2013 20:30
Jesus
Jesus From: Erich Trupp
06-05-2012 21:29
Maria
Maria From: Erich Trupp
06-05-2012 21:29
Loading...